Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

UWAGA!
Nowe formularze zgłoszeniowe
WYDARZENIA  
18-19 grudnia 2018 r.
W dniach 18-19 grudnia 2018 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU”. ...  Więcej
6 grudnia 2018 r.
W dniu 6 grudnia 2018 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się siódme posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych kadencji 2015-2018. ....  Więcej
30 listopada - 2 grudnia 2018 r.
W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza, wpisująca się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem wystawy było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ....  Więcej
27-28 listopada 2018 r.
W dniach 27-28 listopada 2018 roku w Kudowie Zdroju (woj. dolnośląskie) odbyło się IV posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) IV kadencji na lata 2015-2018. ...  Więcej
15-16 października 2018 r.
Spotkanie dotyczące współpracy urzędów badawczych Węgier i Polski. ....  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia