Wyszukaj odmianę    Kontakty




Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
20 kwietnia 2017 r.
W dniu 20 kwietnia 2017 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (kadencja 2015-2018). Posiedzenie było poświęcone głównie omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2016 roku. ...  Więcej
13 kwietnia 2017 r.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku zmarł w wieku 92 lat śp. Prof. dr Eugeniusz Bilski, Emerytowany Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.  Więcej
31 marca 2017 r.
W dniu 31 marca 2017 roku w siedzibie centrali Centralnego Ośrodka odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej, zespołu opiniodawczo-doradczego dyrektora Centralnego Ośrodka. Zadaniem zespołu jest opiniowanie kierunków i założeń funkcjonowania Centralnego Ośrodka oraz występowanie z inicjatywami w zakresie struktury organizacyjnej, gospodarki finansowej, polityki inwestycyjnej, działalności doświadczalnej, działalności rolniczej i innych istotnych spraw dla jednostki. ... Więcej
30-31 marca 2017 r.
W dniach 30-31 marca 2017 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU. ... Więcej
28-29 marca 2017 r.
W dniach 28-29 marca 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” odbyła się II Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z innymi instytucjami naukowymi. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia