Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  Ruskiej WsiAddress: 19-300  Ełk
Pistki 17
pow.  Ełk
woj.  warmińsko-mazurskie

kierownik ZDOO Ruska Wieś Grzegorz Marciniak

tel. i faks  87 610 50 22
email   zdoo.ruskawies@coboru.plBack