Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  RadostowieAddress: 83-120  Subkowy
ul. Dworcowa 16
pow.  Tczew
woj.  pomorskie

kierownik ZDOO Radostowo Grzegorz Czecholiński

tel. i faks  58 536 86 18
email   zdoo.radostowo@coboru.plBack