Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  BezkuAddress: 22-130  Siedliszcze
Bezek 32A
pow.  Chełm
woj.  lubelskie


tel. i faks  82 569 16 60
email   zdoo.bezek@coboru.plBack