Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  UhninieAddress: 21-211  Dębowa Kłoda
Uhnin 140
pow.  Parczew
woj.  lubelskie

kierownik ZDOO Paweł Kamiński

tel. i faks  83 355 70 15
email   zdoo.uhnin@coboru.plBack