Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  Ciciborze DużymAddress: 21-500  Biała Podlaska
Cicibór Duży 80
pow.  Biała Podlaska
woj.  lubelskie

p.o. Dyrektora SDOO Cicibór Duży Sławomir Zawierucha

tel.  83 343 37 25
faks  83 345 70 67
email   sdoo.ciciborduzy@coboru.pl
www:   www.cicibor-duzy.coboru.plBack