Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  SkołoszowieAddress: 37-716  Orły
ul. Piłsudskiego 8
pow.  Jarosław
woj.  podkarpackie

kierownik Krzysztof Ochmański

tel. i faks  16 671 26 10
email   zdoo.skoloszow@coboru.plBack