Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  Nowym LublińcuAddress: 37-611  Cieszanów
ul. Doświadczalna 4
pow.  Lubaczów
woj.  podkarpackie

kierownik Krzysztof Springer

tel. i faks  16 631 10 50
email   zdoo.nowylubliniec@coboru.plBack