Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  KochcicachAddress: 42-713  Kochanowice
ul. Zamkowa 11
pow.  Lubliniec
woj.  śląskie

Kierownik Stanisław Kołodziej

tel. i faks  34 353 36 51
email   zdoo.kochcice@coboru.plBack