Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  PawłowicachAddress: 44-180  Toszek
Pawłowice ul. Wiejska 25
pow.  Gliwice
woj.  śląskie

Dyrektor SDOO Pawłowice Norbert Styrc

tel. i faks  32 233 41 87
email   sdoo.pawlowice@coboru.pl
www:   www.pawlowice.coboru.plBack