Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  RarwinieAddress: 72-400  Kamień Pomorski
Rarwino 17
pow.  Kamień Pomorski
woj.  zachodniopomorskie

kierownik ZDOO Rarwino Łukasz Suliński

tel. i faks  91 382 27 41
email   zdoo.rarwino@coboru.plBack