Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  TarnowieAddress: 57-200  Ząbkowice Śląskie
Tarnów 13
pow.  Ząbkowice Śląskie
woj.  dolnośląskie

z-ca dyrektora SDOO Zybiszów Jadwiga Ciepielska

tel.  74 816 91 79
faks  74 816 92 79
email   zdoo.tarnow@coboru.plBack