Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  BukówceAddress: 58-420  Lubawka
Bukówka 21
pow.  Kamienna Góra
woj.  dolnośląskie

z-ca dyrektora SDOO Zybiszów Janina Gryszun
Zastępca dyrektora d/s PDO Tomasz Kulon

tel. i faks  75 741 14 78
email   zdoo.bukowka@coboru.plBack