Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  NaroczycachAddress: 59-305  Rudna
Naroczyce 11
pow.  Lubin
woj.  dolnośląskie

kierownik ZDOO w Naroczycach Jan Robak

tel. i faks  76 843 95 14
email   zdoo.naroczyce@coboru.plBack