Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  BiałogardzieAddress: 78-200  Białogard
ul. Kisielice Duże 28
pow.  Białogard
woj.  zachodniopomorskie

z-ca dyrektora SDOO Szczecin Dąbie Anna Werelich

tel. i faks  94 312 32 45
email   zdoo.bialogard@coboru.plBack