Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  LućmierzuAddress: 95-100  Zgierz
ul. Główna 18
pow.  Zgierz
woj.  łódzkie

z-ca dyrektora SDOO Sulejów Leszek Cichoszewski

tel. i faks  42 717 03 65
email   zdoo.lucmierz@coboru.plBack