Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  ŚwiebodzinieAddress: 66-200  Świebodzin
ul. Słoneczna 34
pow.  Świebodzin
woj.  lubuskie

dyrektor SDOO Świebodzin Mariusz Krepski

tel. i faks  68 458 23 23
email   sdoo.swiebodzin@coboru.pl
www:   www.swiebodzin.coboru.plBack