Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  Nowej Wsi UjskiejAddress: 64-850  Ujście
Nowa Wieś Ujska 37
pow.  Piła
woj.  wielkopolskie

kierownik ZDOO Nowa Wieś Ujska Jan Kroehnke

tel.  67 284 00 35
faks  67 284 00 34
email   zdoo.nowawiesujska@coboru.plBack