Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  ŁyskachAddress: 16-070  Choroszcz
Łyski 75
pow.  Białystok
woj.  podlaskie

kierownik ZDOO Łyski Ewa Sokołowska

tel.  85 719 13 40
faks  85 719 13 44
email   zdoo.lyski@coboru.plBack