Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  Ruskiej Wsi



Dane adresowe: 19-300  Ełk
Pistki 17
pow.  Ełk
woj.  warmińsko-mazurskie
 
Kierownik: Grzegorz Marciniak


tel. i faks  87 610 50 22
email   zdoo.ruskawies@coboru.pl



Powrót