Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
we  WrócikowieDane adresowe: 11-010  Barczewo
Wrócikowo 16
pow.  Olsztyn
woj.  warmińsko-mazurskie
 
Dyrektor SDOO Wrócikowo Henryk Pastuszek

tel.  89 514 84 27
faks  89 514 82 31
email   sdoo.wrocikowo@coboru.pl
www:   www.wrocikowo.coboru.plPowrót