Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  RadostowieDane adresowe: 83-120  Subkowy
ul. Dworcowa 16
pow.  Tczew
woj.  pomorskie
 
Kierownik: z-ca dyr. Grzegorz Czecholiński


Dane adresowe: 83-120  Subkowy
ul. Dworcowa 16
pow.  Tczew
woj.  pomorskie
 
Kierownik: z-ca dyr. Mirosława Domańska


tel. i faks  58 536 86 18
email   zdoo.radostowo@coboru.plPowrót