Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  BezkuDane adresowe: 22-130  Siedliszcze
Bezek 32A
pow.  Chełm
woj.  lubelskie
 

tel. i faks  82 569 16 60
email   zdoo.bezek@coboru.plPowrót