Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  CzesławicachDane adresowe: 24-150  Nałęczów
Czesławice 2
pow.  Puławy
woj.  lubelskie
 
kierownik ZDOO Czesław Depta

tel. i faks  81 501 59 04
email   zdoo.czeslawice@coboru.plPowrót