Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  SkołoszowieDane adresowe: 37-716  Orły
ul. Piłsudskiego 8
pow.  Jarosław
woj.  podkarpackie
 
kierownik Krzysztof Ochmański

tel. i faks  16 671 26 10
email   zdoo.skoloszow@coboru.plPowrót