Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  SłupiDane adresowe: 28-350  Słupia
Słupia 256
pow.  Jędrzejów
woj.  świętokrzyskie
 
Dyrektor SDOO Ewa Kotarska

tel. i faks  41 381 60 03
email   sdoo.slupia@coboru.pl
www:   www.slupia.coboru.plPowrót