Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  GłubczycachDane adresowe: 48-100  Głubczyce
ul. Kolejowa 5
pow.  Głubczyce
woj.  opolskie
 
Dyrektor SDOO Krzysztof Gawęcki

tel. i faks  77 485 26 94
email   sdoo.glubczyce@coboru.pl
www:   www.glubczyce.coboru.plPowrót