Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  SeroczynieDane adresowe: 08-116  Seroczyn
ul. Koszarowa 4
pow.  Siedlce
woj.  mazowieckie
 
dyrektor SDOO Seroczyn Emilia Sekulska

tel. i faks  25 631 42 92
email   sdoo.seroczyn@coboru.pl
www:   www.seroczyn.coboru.plPowrót