Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  MasłowicachDane adresowe: 98-300  Wieluń
Masłowice 144
pow.  Wieluń
woj.  łódzkie
 
z-ca dyrektora SDOO Sulejów Halina Topór

tel. i faks  43 842 82 08
email   zdoo.maslowice@coboru.plPowrót