Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  LućmierzuDane adresowe: 95-100  Zgierz
ul. Główna 18
pow.  Zgierz
woj.  łódzkie
 
Kierownik: z-ca dyr. Leszek Cichoszewski


tel. i faks  42 717 03 65
email   zdoo.lucmierz@coboru.plPowrót