Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  Kościelnej WsiDane adresowe: 62-811  Kościelna Wieś
ul. Kreczunowicza 13
pow.  Pleszew
woj.  wielkopolskie
 
Kierownik: z-ca dyr. Gwidon Tratwal


tel. i faks  62 761 66 28
email   zdoo.koscielnawies@coboru.plPowrót