Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  GłębokimDane adresowe: 88-121  Chełmce

pow.  Inowrocław
woj.  kujawsko-pomorskie
 

tel. i faks  52 351 67 67
email   zdoo.glebokie@coboru.plPowrót