Skład Rady Konsultacyjnej
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
Kadencja 2015-2018

1. prof. dr hab. Zbigniew Broda – przewodniczący Rady Konsultacyjnej COBORU Pracownik Naukowy Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
2. mgr inż. Władysław Podłowski – zastępca przewodniczącego Rady Konsultacyjnej COBORU Były członek Zarządu i Dyrektor ds. Produkcji Roślinnej Kombinatu Rolnego w Kietrzu
3. prof. dr hab. Józef Adamczyk Główny hodowca, Hodowla Roślin Smolice IHAR Sp. z o.o.
4. prof. dr hab. Edward Arseniuk Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
5. prof. dr hab. Henryk Bujak Kierownik Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
6. mgr inż. Leszek Chmielnicki Wiceprezes Polskiej Izby Nasiennej; Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Nasiennego „Rolnas” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
7. prof. dr hab. Michał Hurej Kierownik Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
8. mgr inż. Tadeusz Kłos Były Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, GIORiN Warszawa
9. prof. dr hab. Wiesław Koziara Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
10. dr Dorota Kruczyńska Adiunkt, p.o. Kierownik Zakładu Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
11. prof. dr hab. Wiesław Mądry Kierownik Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
12. prof. dr hab. Wiesław Oleszek Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
13. dr inż. Zdzisław Paszkiewicz Członek Prezydium Polskiej Izby Nasiennej; Prezes Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
14. prof. dr hab. Danuta Sosnowska Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu