Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRALNEGO OŚRODKA

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych Centralnego Ośrodka podlega bezpośrednio Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych. Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

opracowywanie procedur wewnętrznych związanych z realizacją zamówień publicznych,
opracowywanie planu zamówień publicznych Centralnego Ośrodka, na podstawie jednostkowych planów Centrali i SDOO oraz jego aktualizacja,
kontrola postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Centrali i w SDOO pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, w tym kompletności dokumentacji , prawidłowego wyboru trybu postępowania i poprawnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
kontrolowanie poprawności i kompletności ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych oraz ich wyniku,
kontrola sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
kontrola realizacji przeprowadzonych postępowań w ramach zamówień publicznych pod względem poniesionych wydatków zgodnie z zawartymi umowami,
analiza zrealizowanych zamówień pod względem obowiązku stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
współpraca z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne w Centrali i SDOO w zakresie ich udzielania, w tym organizacja szkoleń w tym zakresie,
uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontrolne w zakresie zamówień publicznych,
informowanie kierownictwa Centralnego Ośrodka o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Powrót