Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Biuro zajmuje się organizacją współpracy międzynarodowej, przede wszystkim w zakresie wymiany doświadczeń na temat systemu rejestracji i ochrony praw do odmian oraz metod urzędowych badań odmian .

Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:  

organizacja i koordynacja współpracy międzynarodowej Centralnego Ośrodka z organizacjami i instytucjami zajmującymi się rejestracją i ochroną prawną odmian,  
koordynacja współpracy międzynarodowej wszystkich komórek organizacyjnych Centralnego Ośrodka,  
opracowywanie planu wyjazdów zagranicznych pracowników Centralnego Ośrodka oraz jego realizację,  
organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników Centralnego Ośrodka,  
organizacja pobytu w kraju gości zagranicznych Centralnego Ośrodka,  
sporządzanie projektów porozumień i umów dotyczących współpracy Centralnego Ośrodka z zagranicznymi jednostkami, instytucjami i organizacjami, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Ośrodka,  
sporządzanie umów dotyczących usługowej działalności w zakresie doświadczeń zlecanych Centralnemu Ośrodkowi oraz przekazywanie wyników kontrahentom,  
wymianę publikacji z instytucjami, organizacjami i innymi kontrahentami zagranicznymi oraz prowadzenie ewidencji tych publikacji,  
współpraca z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, w tym z biurami badawczymi krajów trzecich, w zakresie procedur, zasad i trybu rejestracji odmian oraz ochrony wyłącznego prawa,  
pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i pomocowych.  

Powrót