Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

DYREKTOR

Dyrektor Centralnego Ośrodka zarządza Centralnym Ośrodkiem przy pomocy dwóch zastępców oraz głównego księgowego.

tel. 61 28 523 41, e.gacek@coboru.pl

Prof. dr hab. Edward S. Gacek      Prof. dr hab. Edward S. Gacek (ur. 1950 r.), absolwent Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu (1974). W 1982 r. obronił pracę doktorską, otrzymując tytuł doktora nauk rolniczych. W 1991 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie k. Warszawy uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 prac naukowych z zakresu hodowli roślin, doświadczalnictwa rolniczego i nasiennictwa oraz kilkadziesiąt publikacji popularnonaukowych, wdrożeniowych i upowszechnieniowych. W latach 1975-1996 pracował w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (ZDHiAR) w Bąkowie k. Kluczborka, należącym do IHAR Radzików. Początkowo na stanowisku starszego specjalisty, a następnie głównego hodowcy i zastępcy dyrektora ds. naukowych.
        Karierę zawodową w zakresie badań i hodowli odmian jęczmienia rozpoczął pod kierunkiem dyrektora Włodzimierza Dwernickiego i prof. dr hab. Henryka J. Czembora. Zajmował się metodami zwiększania efektywności hodowli odpornościowej jęczmienia, a zwłaszcza problematyką pełniejszego wykorzystania odporności genetycznej w zwalczaniu chorób jęczmienia i innych chorób zbóż jako proekologicznych metod ochrony zbóż.

        Wyniki swoich prac badawczych prezentował na prawie 500 konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą.
Opracował założenia i wdrożył do praktyki rolniczej koncepcję uprawy zbóż w zróżnicowanych genetycznie mieszaninach odmian, pozwalającą na szersze wykorzystanie naturalnych mechanizmów ograniczania chorób oraz poprawę wysokości i stabilności plonowania. Upowszechnił w praktyce kilkanaście wewnątrzgatunkowych mieszanin odmian w uprawie jęczmienia jarego i ozimego.
        Wraz z zespołem hodowlanym w ZDHiAR w Bąkowie wyhodował i wdrożył do praktyki osiem odmian jęczmienia o wysokiej plenności, odporności na choroby i stresy abiotyczne oraz trzy odmiany rzepaku ozimego.
        Jest autorem wdrożonej do praktyki koncepcji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian oraz wielu innowacyjnych rozwiązań metodycznych w doświadczalnictwie odmianowym w kraju. Obecnie PDO jest głównym źródłem informacji o wartości gospodarczej odmian dla rolników.
         Od 1996 roku pełni funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej k. Poznania. Reprezentuje Polskę w pracach organów UPOV (Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin) oraz w Stałych Komitetach Komisji Europejskiej związanych z nasiennictwem. Jest członkiem Rady Administracyjnej CPVO (Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin) – instytucji odpowiedzialnej za administrowanie wspólnotowym prawem do odmian roślin.

Powrót