SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTAKTÓW ZE STAŁYM KOMITETEM DS. WSPÓLNOTOWEJ OCHRONY PRAWNEJ ODMIAN PRZY DG SANCO, CPVO I UPOV   

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z reprezentacją Centralnego Ośrodka na forum wspólnotowym i międzynarodowym w obszarach podstaw prawnych i procedur administrowania wspólnotowym i krajowym prawem hodowców do odmian roślin. Uczestnictwo i współudział w pracach zespołów roboczych w ramach:

Stałego Komitetu ds. Wspólnotowej Ochrony Prawnej Odmian przy DG SANCO,
Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO),
Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

Powrót