Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

BIURO ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Biuro Organizacyjno-Prawne realizuje obsługę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonuje zadania związane z organizacją zatrudniania pracowników Centrali Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów SDOO i ich zastępców którzy nie kierują ZDOO.

Do zadań Biura Organizacyjno-Prawnego należy w szczególności:

wydawanie opinii prawnych w sprawach przedłożonych przez Dyrektora,  
udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,  
wydawanie opinii dla kierownictwa Centralnego Ośrodka o:  
zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki,  
uchybieniach w Centralnym Ośrodku w zakresie przestrzegania prawa oraz skutkach tych uchybień,  
uczestniczenie w organizowanych przez Centralny Ośrodek spotkaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umów cywilno-prawnych o skomplikowanym stanie prawnym,  
nadzór prawny nad egzekucją należności Centralnego Ośrodka,  
parafowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych dotyczących Centralnego Ośrodka,  
występowanie w postępowaniu sądowym, administracyjnym jako pełnomocnik Dyrektora,  
parafowanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez Dyrektora,  
opracowywanie pełnomocnictw Dyrektora na wniosek właściwych komórek organizacyjnych Centralnego Ośrodka,  
monitorowanie spraw sądowych prowadzonych przez pełnomocników procesowych i innych w SDOO,  
rejestrację zarządzeń Dyrektora,  
12) prowadzenie spraw pracowniczych Centrali Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów SDOO i ich zastępców, którzy nie kierują ZDOO a w szczególności:  
nawiązywanie stosunków pracy,  
organizacja naboru na wolne stanowiska zastępców Dyrektora oraz dyrektorów SDOO,  
dokumentacja spraw osobowych pracowników Centrali Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów SDOO i ich zastępców,  
sprawy polityki wynagradzania pracowników Centrali Centralnego Ośrodka i dyrektorów SDOO oraz ich zastępców,  
przygotowanie dokumentów związanych zatrudnianiem,  
sprawy urlopów wypoczynkowych,  
  sprawozdania i analizy z zakresu spraw osobowych,  
  współudział w reklamowaniu pracowników na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
redagowanie działu „podstawy prawne”, „zadania statutowe” , „struktura organizacyjna” strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Centralnego Ośrodka,  
sprawowanie nadzoru nad sprawami pracowniczymi Centralnego Ośrodka,  
nadzorowanie przestrzegania ochrony danych osobowych w Centrali Centralnego Ośrodka,
nadzór nad obsługą serwisową systemu Symfonia Kadry i Płace.  

Powrót