Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

BIURO KONTROLI I AUDYTU

Biuro Kontroli i Audytu realizuje zadania w zakresie dokonywania kontroli i audytu wewnętrznego w Centralnym Ośrodku, w tym w SDOO. W skład Biura wchodzą dwa samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi - stanowisko specjalisty ds. kontroli oraz stanowisko audytora wewnętrznego. 

Do zadań stanowiska ds. kontroli należy w szczególności:  

opracowanie planu kontroli,  
przeprowadzanie kontroli realizacji zadań Centralnego Ośrodka zgodnie z planem kontroli oraz koordynacja kontroli w Centralnym Ośrodku,  
współpracę z inspektorami oraz innymi pracownikami w zakresie kontroli zadań,  
informowanie Dyrektora o nieprawidłowościach wynikających z kontroli,  
przygotowywanie propozycji rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych mających na celu zapobieganie nieprawidłowościom w związku z prowadzonymi kontrolami,  
opracowanie i monitorowanie realizacji polityki antykorupcyjnej w Centralnym Ośrodku,  
prowadzenie ewidencji kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne,  
prowadzenie sprawy skarg i wniosków wpływających do Centrali Centralnego Ośrodka,  
koordynacja kontroli zarządczej w Centralnym Ośrodku w zakresie zarządzania ryzykiem,  
koordynacja samooceny wykonywania zadań oraz przygotowywanie danych do oświadczenia Dyrektora w sprawie kontroli zarządczej.  
zadania z zakresu ochrony danych osobowych.
  sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  zgłaszanie zbiorów danych do GIODO,
  nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  prowadzenie rejestru osób upoważnionych do ochrony danych osobowych,
  zabezpieczenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

Do zadań stanowiska audytora wewnętrznego należy wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, a w szczególności
dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka związanego z działalnością Centralnego Ośrodka do celów sporządzenia rocznego planu audytu,  
sporządzanie planu audytu wewnętrznego,  
realizacja planu audytu,  
wykonywanie czynności zapewniających i doradczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami audytu wewnętrznego badających :  
  wiarygodność i rzetelność informacji finansowych i operacyjnych, 
  skuteczność i efektywność działań Centralnego Ośrodka,  
  ochronę aktywów,  
zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,  
udział w czynnościach audytu prowadzonego przez inne organy,  
sporządzanie sprawozdań oraz przedstawianie Dyrektorowi wniosków z przeprowadzonych zadań audytowych,  
opracowywanie bilansu czasu pracy audytora wewnętrznego.  

Powrót