Wyszukaj odmianę    Kontakty
Seminarium dla Kadry kierowniczej COBORU

W dniu 30 listopada 2016 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się seminarium dla Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

W trakcie seminarium płk. dr Stanisław Babiarz przedstawił problemy światowego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, na spotkaniu omówiono wybrane problemy z zakresu kontroli zarządczej i niektóre zagadnienia finansowo-księgowe i inne bieżące sprawy.

Spotkanie było też okazją do uroczystego podziękowania prof. Edwardowi Gackowi z okazji jubileuszu dwudziestolecia pracy i kierowania Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Prof. E. Gacek funkcję dyrektora COBORU objął w dniu 1 grudnia 1996 roku.