Wyszukaj odmianę    Kontakty

MATERIAŁ SIEWNY DO BADAŃ

Decyzja Nr 2/N/2018 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ilości materiału siewnego odmian zgłoszonych do krajowego rejestru niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminu jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych