Wyszukaj odmianę  Kontakt
WSPÓLNOTOWE KATALOGI (eur-lex.europa.eu/pl/index)
     

Komisja Europejska opracowuje, na bazie krajowych rejestrów państw członkowskich, Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV).

Odmiany znajdujące się w CCA /CCV są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Pełne wydania  CCA i CCV publikowane są corocznie, przy czym ukazuje się siedem suplementów do CCA oraz sześć suplementów do CCV, uwzględniających sukcesywnie dokonywane zmiany dotyczące krajowych rejestrów państw członkowskich UE.

Wspólnotowe katalogi wraz z suplementami publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:CCA - 35. pełne wydanie: Dz.U. C 478, z dnia 21.12.2016
  Suplementy do CCA:
  A - 35.1 - Dz.U. C 40, z dnia 07.02.2017
  A - 35.2 - Dz.U. C 57, z dnia 22.02.2017
  A - 35.3 - Dz.U. C 106, z dnia 04.04.2017
  A - 35.4 - Dz.U. C 131, z dnia 25.04.2017
   
CCV - 35. pełne wydanie: Dz.U. C 446, z dnia 30.11.2016
  Suplementy do CCV:
  H - 35.1 - Dz.U. C 40, z dnia 07.02.2017
  H - 35.2 - Dz.U. C 57, z dnia 22.02.2017
  H - 35.3 - Dz.U. C 131, z dnia 25.04.2017