Wyszukaj odmianę  Kontakt
WSPÓLNOTOWE KATALOGI
     
ROŚLINY ROLNICZE I WARZYWNE (eur-lex.europa.eu/pl/index)

Komisja Europejska opracowuje, na bazie krajowych rejestrów państw członkowskich, Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV).

Odmiany znajdujące się w CCA /CCV są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Pełne wydania  CCA i CCV publikowane są corocznie, przy czym ukazuje się siedem suplementów do CCA oraz sześć suplementów do CCV, uwzględniających sukcesywnie dokonywane zmiany dotyczące krajowych rejestrów państw członkowskich UE.

Wspólnotowe katalogi wraz z suplementami publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:


CCA - 35. pełne wydanie: Dz.Urz. UE C 478, z dnia 21.12.2016
  Suplementy do CCA:
  A - 35.1 - Dz.Urz. UE C 40, z dnia 07.02.2017
  A - 35.2 - Dz.Urz. UE C 57, z dnia 22.02.2017
  A - 35.3 - Dz.Urz. UE C 106, z dnia 04.04.2017
  A - 35.4 - Dz.Urz. UE C 131, z dnia 25.04.2017
  A - 35.5 - Dz.Urz. UE C 199, z dnia 22.06.2017
  A - 35.6 - Dz.Urz. UE C 263, z dnia 10.08.2017
  A - 35.7 - Dz.Urz. UE C 365, z dnia 27.10.2017
   
CCV - 36. pełne wydanie: Dz.Urz. UE C 414, z dnia 05.12.2017
  Suplementy do CCV:
     
     
ROŚLINY SADOWNICZE

Wspólnotowy wykaz odmian roślin sadowniczych - FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System)

Na podstawie krajowych rejestrów odmian roślin sadowniczych państw członkowskich i państw stowarzyszonych, Komisja Europejska sporządza wspólnotowy wykaz (rejestr) odmian, celem udoskonalenia odszukiwania i promowania rozpowszechniania informacji dotyczących odmian tej grupy roślin, które mogą znajdować się w obrocie na terenie UE.

Wykaz ten nie jest publikowany oficjalnie w Dzienniku Urzędowym, ale jest on dostępny pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/plant-variety-catalogues_frumatis-eu-list.xlsx