Wyszukaj odmianę    Kontakty

PUBLIKACJE COBORU

W zakładce „Serie wydawnicze” zawarte są krótkie informacje o treści publikacji wydawanych przez Centralę COBORU.

Wszystkie publikacje dostępne są w formie elektronicznej w wersji PDF. Ich wykaz można znaleźć w poniższej „wyszukiwarce publikacji”. Druk większej liczby egzemplarzy, np. dla celów szkoleniowych, wymaga zgody COBORU.

Publikacje COBORU są również dostępne w wersji papierowej (bezpłatnie), przy czym ich nakład jest ograniczony. W celu ich otrzymania należy wypełnić poniższy „firmowy druk zamówienia”. Publikacje można otrzymać bezpośrednio w Biurze Wydawnictw Centrali COBORU w Słupi Wielkiej lub przesyłając mailowo wypełnione zamówienie w wersji PDF na adres: d.grewling@coboru.pl. Przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegółowych informacji na temat aktualnie dostępnych papierowych wersji publikacji, w tym także archiwalnych, udziela p. Danuta Grewling (tel: 61 287 82 84).

Serie wydawnicze
Firmowy druk zamówienia: plik w formacie pdf
 
   
WYSZUKIWANIE PUBLIKACJI
Rok wydania: Rodzaj:
Słowa kluczowe:   
   
RokTytułWersja elektroniczna (.pdf)
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2019WWPO_Zbozajare_2019.pdf
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowat grubonasienne 2019WWPO_Bobowate_2019.pdf
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2019WWPO_Zbozaozime_2019.pdf
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2019WWPO_Jeczmien_ozimy_2019.pdf
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2019WWPO_RZPO_Rozp_2019.pdf
2019Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2019WWPO_RZPO_2019.pdf
2019Diariusz 3(152)2019 diariusz_152.pdf
2019Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2019 (Burak, ziemniak,oleiste, pastewne)LOORR - pastewne 2019.pdf
2019Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2019 (Zbożowe)LOORR - zbozowe 2019.pdf
2019Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2019lo_warzywne_2019.pdf
2019Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2019lo_sady_2019.pdf
2019Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2019 (Cebula)LOORW - cebula 2019.pdf
2019Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 150. Bobowate grubonasienne 2018 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna)WPDO_Bobowate_2018.pdf
2019Lista odmian zalecanych. Rośliny bobowate grubonasienne i sojaLOZ_bobowate_2019.pdf
2019Diariusz 2(151)2019 diariusz_151.pdf
2019Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2019lo_rolnicze_2019.pdf
2019Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 149. Oleiste 2018 (rzepak ozimy, rzepak jary)WPDO_Oleiste_2018.pdf
2019Lista zalecanych odmian 2019LOZ_2019.pdf
2019Diariusz 1(150)2019 diariusz_150.pdf
2019Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 148. Zboża ozime 2018 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żytoWPDO_Zbozaozime_2018.pdf
2019Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 147. Zboża jare 2018 - jęczmień, owies, pszenica, pszenżytoWPDO_Zbozajare_2018.pdf
2019Diariusz 6(149)2018diariusz_149.pdf
2019Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 146. Kukurydza 2018WPDO_Kukurydza_2018.pdf
2019Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 144. Burak cukrowy 2018WPDO_BCK_2018.pdf
2018Diariusz 4(147)2018diariusz_147.pdf
2018Diariusz 3(146)2018diariusz_146.pdf
2018Diariusz 2(145)2018diariusz_145.pdf
2018Diariusz 1(144)2018diariusz_144.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych WPDO z. 143 - Rzodkiew oleista 2017, 2016 (w międzyplonie ścierniskowym). WPDO_Rzodkiew_2017.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 142. Bobowate grubonasienne 2017 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna). WPDO_Bobowate_2017.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 141. Wiechlinowate 2017 ( życica wielokwiatowa westerwoldzka). WPDO_Wiechlinowate_2017.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 140. Oleiste 2017 (rzepak ozimy, rzepak jary)WPDO_Oleiste_2017.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 139. Ziemniak 2017WPDO_Ziemniak_2017.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 138. Zboża ozime 2017 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żytoWPDO_Zboza_ozime_2017.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 137. Zboża jare 2017 - jęczmień, owies, pszenica, pszenżytoWPDO_Zbozajare_2017.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 136. Kukurydza 2017WPDO_Kukurydza_2017.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 135. Burak cukrowy 2017WPDO_BCK_2017.pdf
2018Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2018lo_sady_2018.pdf
2018Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2018lo_warzywne_2018.pdf
2018Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2018. Rzodkiewka – uprawa pod folią, uprawa polowaLOORW - rzodkiewka 2018.pdf
2018Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 2018WWPO_Ziemniak_2018.pdf
2018Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 145. Ziemniak 2018WPDO_Ziemniak_2018.pdf
2018Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 2018WWPO_Soja_2018.pdf
2018Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2018WWPO_Kukurydza_rozpoznawcze2018.pdf
2018Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2018WWPO_Kukurydza_porejestrowe2018.pdf
2018Diariusz 5(148)2018diariusz_148.pdf
2018Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowat grubonasienne 2018WWPO_Bobowate_2018.pdf
2018Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2018lo_rolnicze_2018.pdf
2018Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2018WWPO_RZPO_2018.pdf
2018Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2018WWPO_RZPO_Rozp_2018.pdf
123456