Wyszukaj odmianę    Kontakty
ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE NA ROK 2017

 
W roku 2017 planujemy wydanie niżej wymienionych publikacji:
 
Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2017. Zbożowe
Zboża (jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime); Kukurydza
  cena 25,20 zł (24 zł + 5% VAT),  w sprzedaży
       
Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2017. Burak, ziemniak, oleiste, pastewne
Burak cukrowy; Ziemniak; Oleiste (rzepak jary, rzepak ozimy); Pastewne (Bobowate grubonasienne: bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna; Bobowate drobnonasienne; Wiechlinowate)
  cena 25,20 zł (24 zł + 5% VAT),  w sprzedaży 
 
Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2017. Psiankowate.
Psiankowate (papryka-uprawa polowa i uprawa pod folią),
  cena 18,90 zł (18 zł + 5% VAT),  w sprzedaży
Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2017. Rzepowate.
Rzepowate(rzodkiewka-uprawa polowa i uprawa pod folią),
  cena 18,90 zł (18 zł + 5% VAT),  listopad
 
LISTY REJESTROWE ODMIAN (dostępna nieodpłatnie w wersji elektronicznej)
Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2017
  cena 18,90 zł (18 zł + 5% VAT) - w sprzedaży
Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2017
  cena 15,75 zł (15 zł + 5% VAT) - w sprzedaży
Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2017
  cena 10,50 zł (10 zł + 5% VAT) - w sprzedaży
   
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH (WPDO)
Kukurydza 2016 z. 127
  dostępna
Zboża jare 2016 (pszenżyto, jęczmień, owies, żyto) z. 128
  dostępna
Ziemniak 2016 z. 130
  dostępna
Oleiste 2016 (rzepak ozimy, rzepak jary) z. 131
  dostępna
Zboża ozime 2016 (jęczmień,pszenica,pszenżyto,żyto) z. 133 
  dostępna
Bobowate grubonasienne 2016 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna) z. 132  
  dostępna
Bobowate drobnonasienne i pastewne 2016 (koniczyna biała) z. 129  
  dostępna
Wiechlinowate 2016 (kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica wielokwiatowa) z. 134
dostępna
Burak cukrowy 2017
  grudzień
 
  UWAGA: Wszystkie pozycje z serii dostępne nieodpłatnie, maksymalnie po 2 sztuki każdego tytułu. Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej Centralne publikacje wyników doświadczeń PDO
    
DIARIUSZ COBORU (ukazuje się co dwa miesiące)
Numer 3 zawiera wykaz odmian chronionych.
  cena 18,90 zł (18 zł+ 5% VAT)
   
WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH W POLSCE KRAJOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY 2017
cena 15,75 zł (15 zł + 5% VAT) - w sprzedaży
   
Przejdź do druku Zamówienia: 
- firmowy druk Zamówienia (doc)
- firmowy druk Zamówienia (pdf)

Powrót