Wyszukaj odmianę    Kontakty
ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE NA ROK 2019

 
W roku 2019 planujemy wydanie niżej wymienionych publikacji:
 
Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2019. Zbożowe
Zboża (jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies jary, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime); Kukurydza
       
Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2019. Burak, ziemniak, oleiste, pastewne
Burak cukrowy; Ziemniak; Oleiste (rzepak jary, rzepak ozimy); Pastewne (Bobowate grubonasienne: bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja; Wiechlinowate: życica trwała, życica wielokwiatowa westerwoldzka)
 
Lista opisowa odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi 2019
 
Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2019. Cebulowe
Cebulowe (cebula)
 
Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2019. Dyniowate
Dyniowate (ogórek - uprawa polowa i pod folią)
 
LISTY REJESTROWE ODMIAN
Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2019
Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2019
Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2019
   
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH (WPDO)
Kukurydza 2018
Zboża jare 2018 (jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto)
Zboża ozime 2018 (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto)   
Ziemniak 2019
Oleiste 2018 (rzepak ozimy, rzepak jary) 
Bobowate grubonasienne 2018 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna)   
Burak cukrowy 2019
 
DIARIUSZ COBORU (ukazuje się co dwa miesiące)
   
WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH W POLSCE KRAJOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY 2019
   
Przejdź do druku Zamówienia: 
- firmowy druk Zamówienia (pdf)

Powrót