Wyszukaj odmianę    Kontakty
ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE NA ROK 2018

 
W roku 2018 planujemy wydanie niżej wymienionych publikacji:
 
Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2018. Zbożowe
Zboża (jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime); Kukurydza
  cena 25,20 zł (24 zł + 5% VAT),  maj
       
Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2018. Burak, ziemniak, oleiste, pastewne
Burak cukrowy; Ziemniak; Oleiste (rzepak jary, rzepak ozimy); Pastewne (Bobowate grubonasienne: bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna; Bobowate drobnonasienne; Wiechlinowate)
  cena 25,20 zł (24 zł + 5% VAT),  maj 
 
Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2018. Rzepowate.
Rzepowate(rzodkiewka-uprawa polowa i uprawa pod folią),
  cena 18,90 zł (18 zł + 5% VAT),  styczeń
Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2018. Dyniowate.
Dyniowate (ogórek - uprawa polowa i uprawa pod folią),
  cena 18,90 zł (18 zł + 5% VAT),  październik
Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2018. Cebulowe.
Cebulowe (cebula)
  cena 18,90 zł (18 zł + 5% VAT),  wrzesień
 
LISTY REJESTROWE ODMIAN (dostępna nieodpłatnie w wersji elektronicznej)
Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2018
  cena 18,90 zł (18 zł + 5% VAT) - maj
Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2018
  cena 15,75 zł (15 zł + 5% VAT) - maj
Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2018
  cena 10,50 zł (10 zł + 5% VAT) - maj
   
WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH (WPDO)
Kukurydza 2017 z. 136
  dostępny
Ziemniak 2017
  luty
Zboża jare 2017 (pszenżyto, jęczmień, owies, pszenica)
  luty
Bobowate grubonasienne 2017 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja)   
  marzec
Oleiste 2017 (rzepak ozimy, rzepak jary) 
  kwiecień
Wiechlinowate 2017 (kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica wielokwiatowa) 
kwiecień
Zboża ozime 2017 (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto) 
  kwiecień
Bobowate drobnonasienne i pastewne 2017 (koniczyna biała)   
  kwiecień
Rzodkiew oleista 
  czerwiec
Burak cukrowy 2018
  grudzień
 
  UWAGA: Wszystkie pozycje z serii dostępne nieodpłatnie, maksymalnie po 2 sztuki każdego tytułu. Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej Centralne publikacje wyników doświadczeń PDO
    
DIARIUSZ COBORU (ukazuje się co dwa miesiące)
Numer 3 zawiera wykaz odmian chronionych.
  cena 18,90 zł (18 zł+ 5% VAT)
   
WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH W POLSCE KRAJOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY 2018
cena 15,75 zł (15 zł + 5% VAT) - maj
   
Przejdź do druku Zamówienia: 
- firmowy druk Zamówienia (doc)
- firmowy druk Zamówienia (pdf)

Powrót