TRYB DZIAŁANIA

Do postępowania w sprawach uregulowanych w ustawie o nasiennictwie i w ustawie o ochronie prawnej odmian stosuje się przepisy:
Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz.1299, ostatnia zmiana - Dz. U. Nr 92 z 2006 r., poz. 639);
Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz.1300, ostatnia zmiana - Dz. U. Nr 126 z 2006 r.,  poz. 877);
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524);
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - art. 149 (Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319).

Osoba redagująca mgr Monika Kaczmarek-Nowak