Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.


WYDARZENIA  
22 czerwca 2018 r.
W dniu 22 czerwca 2018 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne dotyczące prowadzenia doświadczeń z oceną wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin bobowatych grubonasiennych i soi. ...  Więcej
21 czerwca 2018 r.
W dniu 21 czerwca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej zorganizował konferencję „Inicjatywa białkowa COBORU”.  Więcej
18-19 czerwca 2018 r.
W dniach 18-19 czerwca 2018 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej odbyły się spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem założeń systemu Ekologicznego Doradztwa Odmianowego (EDO) oraz warsztaty „Ocena występowania nasilenia patogenów grzybowych w zbożach”. ...  Więcej
14-15 czerwca 2018 r.
W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Łysomicach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji XX lat funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian w Polsce....  Więcej
13-15 czerwca 2018 r.
W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) gościliśmy delegację słowackiego Centralnego Instytutu Kontroli i Badań w Rolnictwie (UKSUP) w Bratysławie ...  Więcej
12-15 czerwca 2018 r.
W dniach 12-15 czerwca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) gościliśmy delegację Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin (УИЭСР) z Kijowa ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia