Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

UWAGA!
Nowe formularze zgłoszeniowe
WYDARZENIA  
6 grudnia 2018 r.
W dniu 6 grudnia 2018 roku siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się siódme posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych kadencji 2015-2018. ....  Więcej
30 listopada - 02 grudnia 2018 r.
W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza, wpisująca się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem wystawy było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ....  Więcej
27-28 listopada 2018 r.
W dniach 27-28 listopada 2018 roku w Kudowie Zdroju (woj. dolnośląskie) odbyło się IV posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) IV kadencji na lata 2015-2018. ...  Więcej
15-16 października 2018 r.
Spotkanie dotyczące współpracy urzędów badawczych Węgier i Polski. ....  Więcej
8-10 października 2018 r.
W dniach 8-10 października 2018 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyły się spotkania robocze z dyrektorami i głównymi księgowymi stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO), a w ostatnim dniu z inspektorami COBORU, nt. „Inicjatywy Białkowej COBORU”. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia