Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

UWAGA!
Nowe formularze zgłoszeniowe
WYDARZENIA  
26 lipca 2018 r.
W dniu 26 lipca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Tarnowie zorganizował pokaz testowanych tam odmian fasoli szparagowej. Współorganizatorem i patronem medialnym spotkania było znane w branży ogrodniczej czasopismo „Warzywa i Owoce Miękkie” (Hortpress). ...  Więcej
25 lipca 2018 r.
W dniu 25 lipca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Masłowicach zorganizował seminarium na temat uprawy roślin jagodowych. Współorganizatorem i patronem medialnym spotkania było znane ogrodnikom czasopismo „Warzywa i Owoce Miękkie” (Hortpress). ...  Więcej
24 lipca 2018 r.
W dniu 24 lipca 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Kościelnej Wsi odbył się pokaz testowanych tam odmian ogórka. Współorganizatorem polowego spotkania było czasopismo „Warzywa i Owoce Miękkie” (Hortpress). ...  Więcej
18 lipca 2018 r.
W dniu 18 lipca 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu (woj. podkarpackie) odbyło się „Spotkanie ogórkowe”. Uczestniczyli w nim hodowcy i przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych oraz specjaliści COBORU. ....  Więcej
27-28 czerwca 2018 r.
W dniach 27-28 czerwca 2018 roku w Gandawie (Belgia) odbyło się dwunaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. ...  Więcej
25-28 czerwca 2018 r.
W dniach od 25-28 czerwca 2018 r. w siedzibie centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się po raz jedenasty „Międzynarodowe Seminarium Robocze - Metody Statystyczne w Ocenie Odmian” (Eleventh Working Seminar on Statistical Methods in Variety Testing). ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia