Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

Uwaga!!!! Od stycznia 2016 zmianie ulegają uregulowania dotyczące materiału siewnego i opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian oraz opłat za badania odrębności, wyrównania i trwałości odmian do celów przyznawania hodowcom wyłącznego prawa

WYDARZENIA  
2 października 2016
W dniu 2 października 2016 roku w Skrzelewie w gm. Teresin w pow. sochaczewskim, odbyły się XVIII Dni Kukurydzy województw mazowieckiego i łódzkiego, połączone z ogólnopolską prezentacją odmian. Imprezę patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Krzysztof Jurgiel. ... Więcej
28-29 września 2016 r.
W dniach 28-29 września 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada dyrektorów i głównych księgowych stacji doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorów COBORU z udziałem kierownictwa COBORU. ...  Więcej
23-26 września 2016 r.
W dniach 23-26 września 2016 roku w Bednarach k. Poznania odbyły się Targi Rolnicze Agro Show 2016, największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie. ...  Więcej
9 września 2016 r.
W dniu 9 września 2016 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie koło Wrocławia odbył się „Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego”. ...  Więcej
6-7 września 2016 r.
W dniach 6-7 września 2016 roku w Osijeku (Chorwacja) odbyło się dziesiąte już „VCU Experts Group Seminar” – doroczne spotkanie ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. ...  Więcej
Pozostałe wydarzenia