Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

UWAGA!
Nowe formularze zgłoszeniowe
WYDARZENIA  
20 lutego 2019 r.
W dniach 5-8 lutego 2019 roku w Zakopanem odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” zorganizowana przez IHAR-PIB. W konferencji udział wzięła także czternastoosobowa grupa pracowników COBORU. ....  Więcej
19 lutego 2019 r.
W dniu 19 lutego 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020. ...  Więcej
14 lutego 2019 r.
W dniu 14 lutego 2018 roku w siedzibie centrali COBORU odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej, zespołu opiniodawczo-doradczego dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. ...  Więcej
11 lutego 2019 r.
W dniu 11 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. rejestracji odmian roślin uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru bez wymogu badań WGO. ....  Więcej
31 stycznia 2019 r.
W dniu 31 stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2017-2020. ....  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia