Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

UWAGA!
Nowe formularze zgłoszeniowe
WYDARZENIA  
27-28 czerwca 2018 r.
W dniach 27-28 czerwca 2018 roku w Gandawie (Belgia) odbyło się dwunaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. ...  Więcej
25-28 czerwca 2018 r.
W dniach od 25-28 czerwca 2018 r. w siedzibie centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się po raz jedenasty „Międzynarodowe Seminarium Robocze - Metody Statystyczne w Ocenie Odmian” (Eleventh Working Seminar on Statistical Methods in Variety Testing). ...  Więcej
22 czerwca 2018 r.
W dniu 22 czerwca 2018 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne dotyczące prowadzenia doświadczeń z oceną wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin bobowatych grubonasiennych i soi. ...  Więcej
21 czerwca 2018 r.
W dniu 21 czerwca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej zorganizował konferencję „Inicjatywa białkowa COBORU”.  Więcej
18-19 czerwca 2018 r.
W dniach 18-19 czerwca 2018 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej odbyły się spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem założeń systemu Ekologicznego Doradztwa Odmianowego (EDO) oraz warsztaty „Ocena występowania nasilenia patogenów grzybowych w zbożach”. ...  Więcej
14-15 czerwca 2018 r.
W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Łysomicach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji XX lat funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian w Polsce....  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia