Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.


WYDARZENIA  
6 grudnia 2016
W dniu 6 grudnia 2016 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w kadencji 2015-2018. ...  Więcej
30 listopada 2016 r.
W dniu 30 listopada 2016 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się seminarium dla Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU. ...  Więcej
29 listopada 2016 r.
W dniu 29 listopada 2016 roku. w Słupi Wielkiej odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia działalności Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz 65-lecia działalności stacji doświadczalnych oceny odmian. ...  Więcej
24-25 listopada 2016 r.
W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Kielcach odbyło się II posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) IV kadencji na lata 2015-2018. ...  Więcej
22 listopada 2016 r.
W dniu 22 listopada 2016 roku w trakcie obchodów 65-lecia naukowych Instytutów ogrodniczych w Skierniewicach, dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, został wyróżniony Medalem wręczanym osobom i instytucjom zasłużonym dla działalności Instytutu. ...  Więcej
Pozostałe wydarzenia